Радници 2020/21

Радници 2020/21

РУКОВОДСТВО  2020/21

1

БРАНКА ЈОВИЋ

ДИРЕКТОР

2

ДАНИЈЕЛА МИЛОШЕВИЋ

ПЕДАГОГ

3

МАРИЈАНА ВУЈЕЦ

ПСИХОЛОГ


П Р О Ф Е С О Р И  2020/21

1

МИЛКА СРЂЕНОВИЋ

СРПСКИ ЈЕЗИК

2

БЕТИ ВУЈИЧИЋ ПАНТИЋ

3

ДУШИЦА СТАНКОВИЋ ЂУКИЋ

4

ГОЈИЋ РАДМИЛА

5

ЗДРАВКО ДУЈАКОВИЋ

ЊЕМАЧКИ ЈЕЗИК

6

МУРИС МУШИЋ

7

ДРАГАНА ПЛАВШИЋ

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

8

БРАНКА СТУПАР

9

ЈЕЛЕНА ГРАБОВАЦ

МАТЕМАТИКА

10

БОЈАНА ТОПИЋ

11

ДАНКА ТОДОРОВИЋ

12

СРЋАН ЂУКИЋ

ИСТОРИЈА , ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК, КУЛТУРА РЕЛИГИЈА

13

СЛАЂАНА МАРИЋ

ГЕОГРАФИЈА

14

НЕДА ЛОВРЕ

БИОЛОГИЈА, ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

15

16

ТАЊА ДОБРИЛОВИЋ

ХЕМИЈА, ПОЗНАВАЊЕ РОБЕ, БИОХЕМИЈА, ХИГИЈЕНА, ТЕХНОЛОГИЈА МАТЕРИЈАЛА, МАШИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ

17

ВЕЛИНКА ОРАШАНИН

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

18

ДАВОР ТОДОРИЋ

19

МИОДРАГ РАДАНОВИЋ

ИНФОРМАТИКА, ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА, РАЧУНАРИ И ПРОГРАМИРАЊЕ

20

СЊЕЖАНА БЛАГОЈЕВИЋ

ИНФОРМАТИКА, ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА

21

САЊА ВУКОВИЋ

ВЈЕРОНАУКА

22

НЕБОЈША ЛОЖЊАКОВИЋ

УМЈЕТНИЧКО ОБЛИКОВАЊЕ, ИСТОРИЈА УМЈЕТНОСТИ

23

ЗОРАН САРИЋ

ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ

24

МИРЕЛА ВИДИЋ

ПОСЛОВНА КОМУНИКАЦИЈА, ДЕМОКРАТИЈА И ЉУДСКА ПРАВА, КУЛТУРА РЕЛИГИЈЕ

25

МИЛАНКА ПАЈДАКОВИЋ

МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ,  МЕХАНИКА, ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ,  КОНСТРУИСАЊЕ, ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ СА НАЦРТНОМ ГЕОМЕТРИЈОМ, ТЕХНОЛОГИЈА ЗАНИМАЊА, ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ, ПРАКТИЧНА НАСТАВА

26

ЖЕЉКО БУДИМИР

МЈЕРНА ТЕХНИКА, ТЕХНИЧКА ФИЗИКА, КОНСТРУСАЊЕ, МЕХАНИКА, ТЕХНОЛОГИЈА ЗАНИМАЊА, ПРАКТИЧНА НАСТАВА

27

НОВАК РАТКОВАЦ

ПРАКТИЧНА НАСТАВА У МАШИНСТВУ

28 ДРАЖЕН ПЕТКОВИЋ ПРАКТИЧНА НАСТАВА У МАШИНСТВУ, КОПЈУТЕРСКА ГРАФИКА
29 АЛЕКСАНДАР ПЕТРОВИЋ Компјутерска графика, Машински елементи, ЦНЦ програмирање, Технологија занимања, практична настава

30

ГОРАН МАСКЕЏИЈА

Компјутерска графика, Машински елементи, ЦНЦ програмирање, Технологија занимања, практична настава

31

ГОРДАН ЈЕЛИСИЋ

АНАТОМИЈА СА ФИЗИОЛОГИЈОМ, УНУТРАШЊЕ БОЛЕСТИ, ХИРУРГИЈА, ХИГИЈЕНА, ПРАКТИЧНА НАСТАВА

32

ВЕСНА МАКРИЋ

БИЉНА ПРОИЗВОДЊА, РАТАРСТВО СА ПОВРТЛАРСТВОМ, ЗАШТИТА БИЉА, ИП

33

ВАЛЕНТИНА ФРАЊИЋ

ВОЋАРСТВО СА ВИНОГРАДАРСТВОМ, ИП, ПРАКТИЧНА НАСТАВА

34

МАРИЈАНА ЈАКШИЋ ПИЈЕТЛОВИЋ

ПОЉОПРИВРЕДНА МЕХАНИЗАЦИЈА, ПРАКТИЧНА НАСТАВА

35

СЊЕЖАНА МАРИЋ

ПРАКТИЧНА НАСТАВА, ЕКОЛОШКА ПОЉОПРИВРЕДА

36

МЛАДЕН ЂУРИЋ

СТОЧАРСТВО СА ИСХРАНОМ,  ИП, ПРАКТИЧНА НАСТАВА

37

МИЛОВАН КРИЧКОВИЋ

ЕКОНОМИЈА, МАРКЕТИНГ, МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈА И БАНКАРСТВО, КЊИГОВОДСТВО И ПРАКТИЧНА НАСТАВА

38

МИЛЕНА ВАСИЋ

ОСНОВЕ ПРЕДУЗЕТНИШТВА, ПРАКТИЧНА НАСТАВА

39

ДИЈАНА ЋОРИЋ

ЕКОНОМИЈА, СТАТИСТИКА, КЊИГОВОДСТВО, ПРАКТИЧНА НАСТАВА

40

ДРАГАНА ГОЛУБ

ЕКОНОМИЈА, АГЕНЦИЈСКО И ХОТЕЛИЈЕРКО ПОСЛОВАЊЕ, ТРГОВИНСКО ПОСЛОВАЊЕ,  ОСНОВЕ ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА ПРИВРЕДНА МАТЕМАТИКА, ПРАКТИЧНА НАСТАВА

41

ДРАГАНА СТЕВАНОВИЋ

ПРИВРЕДНА МАТЕМАТИКА, ОСНОВЕ ПРЕДУЗЕТНИШТВА, КЊИГОВОДСТВО, ИП, ПРАКТИЧНА НАСТАВА

42

МАРИЦА РОДИЋ

ПРАВО, ИП, КУЛТУРА РЕЛИГИЈА

43

ЉИЉАНА БАЛЕШЕВИЋ

КУВАРСТВО, УСЛУЖИВАЊЕ

44

ГРОЗДА ВУКОВИЋ

ПРАКТИЧНА НАСТАВА У УГОСТИТЕЉСТВУ

45

ГОРДАНА ПЕРИЋ

46

МИЛЕНКО БЕУКОВИЋ

47 МУРИС АБДУЛРАХМАНОВИЋ ИСЛАМСКА ВЈЕРОНАУКА


ВАННАСТАВНО ОСОБЉЕ  2020/21

1

ГОРАНА ЂУРАШ

СЕКРЕТАР ШКОЛЕ

2

ЗОРКА МАРКОВИЋ

РАЧУНОВОЂА

3

МИЛАНКА ШЉИВИЋ

АДМИНИСТРАТИВНИ  РАДНИК

4

АЛЕКСАНДРА КЉАИЋ

БИБЛИОТЕКАР


ПОМОЋНО ОСОБЉЕ  2020/21

1

ВИДАКОВИЋ ПРЕДЕАГ

ДОМАР

2

РАНКО ДУВЊАК

3

БОРИСЛАВ МАРИЋ

ЛОЖАЧ

4

СЛАЂАНА КЕЊАЛО

ЧИСТАЧИЦА

5

СЛАЂАНА МАЛИЋ

6

ДРАГОСАВА СИМИЋ

7

ЉУБИЦА ПАЗУРЕВИЋ

8

АНГЕЛИНА ЛОЖЊАКОВИЋ

9

ЈОКА ДУВЊАК

Dajte komentar

Анкета

Како вам се допада сајт?

Преглед резултата

Loading ... Loading ...
Radio