Инструктивна настава 2019/2020

УПУТСТВО ЗА НАСТАВНИКЕ ОНЛАЈН НАСТАВА PDF

УПУТСТВО ЗА УЧЕНИКЕ ОНЛАЈН НАСТАВА PDF


РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ „Стручна и техничкашкола“, Дервента

АдресаСветогСавебб, тел.: 053/333-161, e-mail:[email protected]ЈИБ: 4400159570005 , Организационикод: 0815049

Датум: 19.03.2020.године

УПУТСТВО НАСТАВНИЦИМА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ONLINE ИНСТРУКТИВНЕ НАСТАВЕ НА ДАЉИНУ

На основу дописа од стране Министарства просвјете и културе и РПЗ-а број  07/2.01/032-674-135/20 од 18.03.2020-те године, а којим се средње школе упућују да према својим могућностима организују наставу на даљину. Средства која ћемо користити у раду су сајт школе, вибер групе школске интернет новине „СТРШКО“ као вид електронске огласне табле и остали интернет алати према избору професора.

 1. КОРАК  - ФОРМИРАЊЕ ГРУПА

-         ОДЈЕЉЕЊСКЕ СТАРЈЕШИНЕ ТРЕБА ДА ФОРМИРАЈУ ВИБЕР ГРУПЕ СА УЧЕНИЦИМА И  ПРОФЕСОРИМА ОДЈЕЉЕЊСКОГ ВИЈЕЋА. У НАВЕДЕНИМ ГРУПАМА ВРШИЋЕ СЕ РАЗМЈЕНА ИНСТРУКТИВНИХ МАТЕРИЈАЛА.

Групе именујте ОЗНАКАМА ОДЈЕЉЕЊА (I-1, I-3, II-1….) тако да буду видљиве свима, уважите приједлог професорице Весне Лепир  који је конструктиван  и јасан.

-         ФОРMIРАТИ ВИБЕР ГРУПЕ РАЗРЕДНИК+УЧЕНИЦИ (такозване ЧОЗ групе) РАДИ ИНТЕРНИХ ДОГОВОРА РАЗРЕДНИКА СА УЧЕНИЦИМА И ПРУЖАЊА КОНКРЕТНИХ УПУТСТАВА И  ДОГОВОРА ОКО НАЧИНА РАДА.

-         ПОВРАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И КОМУНИКАЦИЈУ ПРЕДМЕТНИ ПРОФЕСОРИ СА УЧЕНИЦИМА ОРГАНИЗОВАЋЕ ПРЕМА СОПСТВЕНОМ ИЗБОРУ  ДА ЛИ ПРЕКО НОВИХ ВИВЕР ГРУПА,  МАИЛОВА,  МЕСЕНЏЕА ИЛИ НЕКОГ ДРУГОГ ИНТЕРНЕТ АЛАТА, ЗАВИСИ ОД САМОГ ПРОФЕСОРА И НАЧИНА КОЈИ ОН СМАТРА НАЈЛАКШИМ ЗА КОМУНИЦИРАЊЕ.

-         ОДЈЕЉЕЊСКЕ СТАРЈЕШИНЕ ТРЕБА УЧЕНИКЕ ДА УПОЗНАЈУ ШТА ПОДРАЗУМИЈЕВА ОНЛАЈН НАСТАВА. ТО ЈЕСТЕ ДА ЈЕ ТО НАСТАВА У ОКВИРУ КОЈЕ УЧЕНИЦИ ПРЕКО ИНТЕРНЕТА И ВИБЕР ГРУПА БОРАВЕЋИ КОД СВОЈИХ КУЋА, ДОБИЈАЈУ ЗАДАТКЕ У ТАЧНО ОДЕРЂЕНО ВРИЈЕМЕ, СА ТАЧНО ОДРЕЂЕНИМ ЗАДАЦИМА И ВРЕМЕНОМ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

 1. 2. КОРАК – РАСПОРЕД

РАСПОРЕД ИНСТРУКТИВНЕ НАСТАВЕ ОД 23.03.2020.године

ПОНЕДЕЉАК

Страни језици

8,20  часова

Практична настава

10,00 часова

УТОРАК

Српски језик

9,00 часова

Економска група предмета

10,00 часова

СРИЈЕДА

Информатика и пословна информатика

9,00 часова

Пољопривредна група предмета

10,00 часова

ЧЕТВРТАК

Математика

9,00 часова

Угоститељска група предмета

10,00 часова

ПЕТАК

Машинска група предмета

8,00 часова

Остали опште образовни предмети

10,00 часова

-         Инструктивна настава подразумјева, пружање ученицима основних података, инструкција, давање конкретних задатака и обавезна је у електронској форми

-         Дати распоред подразумјева обраду садржаја у оквиру једне радне  седмице.  У наведеним терминима обавезни сте искомуницирати са свим одјељењима наведене групе предмета у којима предајете, те прослиједити им радне материјале.  До сљедећег термина (за седам дана) сви ученици морају да вам врате информацију о реализацији задатака, евидентирати оне који то нису учинили и дати нове инструкције и задатке по НПП-у

-          Активи треба да   у складу са оквирним терминима који су наведени, направе свој интерни распоред у којем ће се тачно знати у ком периоду који наставник  дијели садржаје ученицима у одјељењским  вибер групама. На тај начин бисмо покушали избјећи ситуацију  да у једном одјељењу сви предметни прoфесори у истом моменту шаљу инструкције и садржаје. Исте распореде доставити педагогу. Званични распоред биће поставлјен на сајту школе и Стршку и можете га прослиједити у  ученичке вибер групе.

НА ПРИМЈЕР (распоред)    УТОРАК – ЕКОНОМСКА ГРУПА ПРЕДМЕТА:

Драгана Стевановић  - II-1        ЕКОНОМИЈА    10,00 -10,15,

Књиговодство  10,15-10,30…

Напомена: Код убацивања садржаја у вибер групе водите рачуна да увијек на почетку поруке великим словима напишете назив предмета, да бисте се лакше сналазили у истим, типа:

КЊИГОВОДСТВО

-          Инструкције

-          Инструкције…

-          Задатак

-          Термин реализације

 1. 3. КОРАК – ТРАНСПАРЕНТНОСТ НАСТАВНИХ САДРЖАЈА
 • Сви наставни садржаји морају да буду у електронској форми,  јер једино у том облику могу бити прослијеђени ученицима преко вибер група.
 • Сви наставни садржаји који су у току једног радног дана (од понедјељка до петка) обрађени морају бити транспарентни и доступни на сајту наше школе.  Према томе, сваким радним даном до 12,00 часова (или по договору са задуженим професорима) треба да садржаје свог наставног градива у електронској форми за тај дан,  прослиједите задуженим професорима по струкама, који ће те исте садржаје  убацивати на сајт школе.

ЗАДУЖЕНИ ПРОФЕСОРИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ САДРЖАЈА НА САЈТ:

 1. Миодраг Радановић – МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
 2. Сњежана Благојевић – УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
 3. Младен Ђурић – ПОЉОПРИВРЕДА И ПРЕРАДА ХРАНЕ
 4. Јелена Грабовац – ЕКОНОМИЈА ПРАВО И ТРГОВИНА

НАСТАВНИ САДРЖАЈИ ТРЕБАЈУ БИТИ ПОСТАВЉЕНИ НА САЈТУ ШКОЛЕ СВАКИМ РАДНИМ ДАНОМ ДО 13,00 ЧАСОВА, О ЧЕМУ ВОДЕ РАЧУНА ОДЈЕЉЕЊСКЕ СТАРЈЕШИНЕ И ЗАДУЖЕНИ ПРОФЕСОРИ

4.КОРАК – ИНФОРМИСАТИ РОДИТЕЉЕ

Одјељењске старјешине  треба да остваре комуникацију са родитељима да бисте их упознали о начину реализације наставе од понедjељка 23.03.2020. године и на тај начин нам помогли у самој реализацији оваквог вида наставе у смислу праћења рада ученика и контролисањa у извршавању датих задатака

5.КОРАК – ПОВРАТНЕ ИНФОРМАЦИЈE ОД СТРАНЕ УЧЕНИКА

Предметни професори у оквиру својих актива могу да се договоре око начина презентације садржаја и саме комуникације са ученицима.

Посебно значајно је да се обрати пажња и поведе рачуна о повратним информацијама од стране ученика.

Неопходно је да сваки наставник води евиденцију о јављању ученика и испуњавању датих задатака у јасно одређеном временском року. Овакав вид евиденције  омигућиће вам да имате јасан увид у рад ученика.

Повратна информација од ученика везана за радне задатке размјењиваће се  лично између професора  и тог ученика, а не у заједничкој групи,   уз помоћ маила или вибера, зависно како се професоре договре са ученицима.

 1. 5. КОРАК – ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ИНСТРУКТИВНЕ OНЛАЈН НАСТАВЕ
 • Сваког понедјељка до 12,00 часова одјељењске старјешине као и предсједници актива су обавезни да сачине извјештај о оствареним резултатима у току протекле седмице и исти доставе на мејл школе [email protected] . Први извјештаји треба да буду достављени 30.03.2020.године.  Предметни професори треба да буду доступни одјељењским старјешинама и предсједницима актива у циљу пружања информација о реализованом.
 • Извјештај за предсједника актива треба да садржи: меморандум школе, датум подношења извјештаја,  назив актива, који временски период обухвата, име и презиме сваког члана актива и наставни садржај који је пређен у току претходне радне седмице, дате обавезе ученицима као и начин провјере оствареног, у потпису предсједник актива
 • Извјештај одјељењских старјешина треба да садржи: меморандум школе, датум подношења извјештаја, назив одјељења, који временски период обухвата, чланови одјељењског вијећа и за сваког члана евидентирати пређене садржаје у току радне седмице, дате обавезе као и начин провјере оствареног и укљученост ученика у оваквој врсти наставе у потпису одјељењски старјешина

Сви професори ће путем мејла добити формуларе по којима ћете радити наведен извјештаје у току прве радне онлајн седмице.

МЈЕСЕЧНИ ПЛАНОВИ – и даље се пишу у складу са годишњим планом и програмом као и у редовној настави, с тим да нема потребе да их достављате, него их чувајте код себе, а када школа крене са радом и вратимо се у нормалну ситуацију све мјесечне ћете предати у исто вријеме педагогу школе.

ПИСАНЕ ПРИПРЕМЕ – биће прилагођене инструктивној настави за шта ћете добити одговарајући образац

У току рада исправљаћемо и надопуњавати све активности за које примјетите да недостају или у случају да нешто од наведеног не функционише како треба. Збот тога је изузетно важна повратна информација, приједлози и мјере свих наставника, које можете достављати на школски мејл.

Педагог

Данијела Милошевић
РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ „Стручна и техничкашкола“, Дервента

АдресаСветогСавебб, тел.: 053/333-161, e-mail:[email protected]ЈИБ: 4400159570005 , Организационикод: 0815049

Датум: 19.03.2020.године

УПУТСТВО УЧЕНИЦИМА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ OНЛАЈН ИНСТРУКТИВНЕ НАСТАВЕ НА ДАЉИНУ

На основу дописа од стране Министарства просвјете и културе и РПЗ-а број  07/2.01/032-674-135/20 од 18.03.2020-те године, а којим се средње школе упућују да према својим могућностима организују наставу на даљину. Средства која ћемо користити у раду су сајт школе, вибер групе школске интернет новине „СТРШКО“ као вид електронске огласне табле, приватне и службене маил адресе.

 1. 1. КОРАК  - ФОРМИРАЊЕ ГРУПА

-         Неопходно је да сви ученици буду чланови вибер групе својих одјељења, јер на тај начин ћете добијати наставне материјале за даљи рад.

-         Ваше одјељењске старјешине формирале су вибер групе у оквиру којих сте укључени ви (ученици) и ваши предметни професори.

-         Поред те групе одјељењске старјешине треба да формирају и интерне такозване ЧОЗ групе у оквиру којих ћете се договарати са одјељењским старјешином о начину рада и понашања на наведеним групама.

-         Поред наведених група сваки предметни професор даће вам упутства на који начин ћете комуницирата када су у питању додатна објашњења, консултације и израда датих задатака

-         ИНСТРУКТИВНА НАСТАВА НА ДАЉИНУ ИЛИ ОНЛАЈН НАСТАВА  подразумјева да ученици бораве код своје куће, односно не долазе у школу, али преко интернета и интернетских мрежа  према одговарајућем распореду добијају инструкције, упутства, задатке и рокове за реализацију тих задатака од стране својих предметних професора.

 1. 2. КОРАК – РАСПОРЕД

РАСПОРЕД ИНСТРУКТИВНЕ НАСТАВЕ ОД 23.03.2020.године ПРЕМА ГРУПАМА ПРЕДМЕТА

ПОНЕДЕЉАК

Страни језици

8, 20 часова

Практична настава (свих занимања)

10,00 часова

УТОРАК

Српски језик

9,00 часова

Економска група предмета (теорија)

10,00 часова

СРИЈЕДА

Информатика и пословна информатика

9,00 часова

Пољопривредна група предмета (теорија)

10,00 часова

ЧЕТВРТАК

Математика

9,00 часова

Угоститељска група предмета (теорија)

10,00 часова

ПЕТАК

Машинска група предмета (теорија),

8,00 часова

Остали опште образовни предмети

10,00 часова

-         Инструктивна настава подразумијева пружање ученицима основних података, инструкција, давање конкретних задатака и обавеза, те одређивање термина реализације наведених задатака и то све  у електронској форми

-         Предметни професори ће са сваким одјељењем договорити  начин рада и провјере ваше реализације задатих обавеза.  Свако одјељење имаће седмични распоред у оквиру којег ћете тачно знати који дан и у које вријеме имате одређени предмет.

3. КОРАК – ТРАНСПАРЕНТНОСТ НАСТАВНИХ САДРЖАЈА

 1. Сви радови морају да буду у електронској форми,  јер једино у том облику могу бити прослијеђени наставницима преко вибер група или преко неке друге мреже све у зависности од вашег договора са професорима
 2. Сви наставни садржаји који су у току једног радног дана обрађени  (од понедјељка до петка)   биће доступни   на сајту наше школе (ЈУ Стручна и техничка школа ,  sajt : sitsd.org ).
 3. На сајту у дијелу ИНСТРУКТИВНА НАСТАВА, унешене су све струке (економија право и трговина, машинство и обрада метала, угоститељство и туризам, пољопривреда и прерада хране). Свака струка има своје подфолдере у којима су наведена занимања. Када уђете у ваше занимање, изаберите разред којем припадате и ту ћете наћи списак свих предмета које имате. Избором било којег предмета доћете до наставних материјала.
 1. Отворите сајт школе   :  sitsd.org
 2. Ту ћете наћи фасциклу ИНСТРУКТИВНА НАСТАВА
 3. Када кликнете на фолдер инструктивна настава приказаће вам се струке
 4. Након што изаберет струку којој припадате отвориће вам се списак занимања у оквиру те струке
 5. По избору вашег занимања пронаћете ознаку свог одјељења.
 6. Изборном Вашег одјељења наћете списак свих предмета које слушате па тако и радне материјале.

4.КОРАК – ПОВРАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ОД СТРАНЕ УЧЕНИКА

Са својим предметним професорима успоставите правила за начин комуникације и начин слања повратних информација.

Битно је да будете свјесни да без обзира колико цијела ова ситуација изгледа необично свима нама, настава мора да се одржава и мора да постоји ред у раду.

Сваки професор даће вам јасна упутства шта од наставног садржаја треба да прочитате, научите и задатке које треба да урадите. Посебно ће се стављати акценат на задатке које ћете урађене требати вратити професорима у одређеном временском периоду     (на маил или вибер у зависности како се договорите са професорима).

Сваки професор водиће евиденцију за свако одјељење и за сваког ученика, који је у датом року испунио или није испунио своје обавезе. Овакав вид евиденције имаће значајан утицај на ваш коначан успјех.

Постоји реална могућност да ће сви ученици бити упућени на полагање разредног испита, према томе садржаји и задаци које вам дијеле ваши професори биће кључни за ваш успјех.

5. КОРАК – ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ИНСТРУКТИВНЕ OНЛАЈН НАСТАВЕ

Сваког понедјељка до 12,00 часова одјељењске старјешине као и предсједници актива, управи школе достављаће извјештаје  за сваког професора и за свако одјељење о пређеним садржајима и о укључености или неукључености  свих ученика у рад и испуњавање  ваших обавеза.

ВРЛО ВАЖНО

Врло је важно да унутар заједничких вибер група (са предметним професорима и одељењским старјешинама) не затрпавате садржаје непотребним порукама, питањима, смајлићима или чисто поздрављањем. Уколико то будете чинили у маси група и чланова изгубићете информације које су вам заиста битне. Замислите ситуацију да на једана  ваш пост истовремено добијете 20 или више коментара од којих је можда само један конкретан.

Поштујте консултације са професорима и вршите их у договореним терминима.

МОЛИМО ВАС будите свјесни да организација оваквог рада није нимало једноставна те да правила понашања морају да се поштују уколико желимо да колико толико будемо успјешни.

Насталу ситуацију схватите врло озбиљно, те овакав вид наставе прихватите одговорно, јер од ње ће зависити да ли ћете завршити разред или не. Будите сигурни да настала ситуација свима је несвакидашња и због тога покушавамо да свима што једноставније и јасније приближимо сваки дио.

У току рада исправљаћемо и надопуњавати све активности за које примјетите да недостају или у случају да нешто од наведеног не функционише како треба.

ПЕДАГОГ

Данијела Милошевић

Dajte komentar

Анкета

Како вам се допада сајт?

Преглед резултата

Loading ... Loading ...
Radio