Радници 2018/19

РУКОВОДСТВО  2018/19

1

БРАНКА ЈОВИЋ

ДИРЕКТОР

2

ДАНИЈЕЛА МИЛОШЕВИЋ

ПЕДАГОГ

3

МАРИЈАНА ВУЈЕЦ

ПСИХОЛОГ


П Р О Ф Е С О Р И  2018/19

1

ЈАДРАНКА КУЈАЧА

СРПСКИ ЈЕЗИК

2

БЕТИ ВУЈИЧИЋ ПАНТИЋ

3

ДУШИЦА СТАНКОВИЋ ЂУКИЋ

4

МИЛКА СРЂЕНОВИЋ

5

ЗДРАВКО ДУЈАКОВИЋ

ЊЕМАЧКИ ЈЕЗИК

6

ВЕСНА ЛЕПИР

7

ЈЕЛЕНА НИКОЛИЋ

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

8

БРАНКА СТУПАР

9

ЈЕЛЕНА ГРАБОВАЦ

МАТЕМАТИКА

10

БОЈАНА ТОПИЋ

11

ДАНКА ТОДОРОВИЋ

12

СРЋАН ЂУКИЋ

ИСТОРИЈА , ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК

13

СЛАЂАНА МАРИЋ

ГЕОГРАФИЈА, ЕКОНОМСКА ГЕОГРАФИЈА

14

НАДА ЛОВРЕ

БИОЛОГИЈА

15

ГОРДАНА ЛАТИНОВИЋ

БИОЛОГИЈА, ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

16

ТАЊА ДОБРИЛОВИЋ

ХЕМИЈА, ПОЗНАВАЊЕ РОБЕ

17

ВЕЛИНКА ОРАШАНИН

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

18

ДАВОР ТОДОРИЋ

19

МИОДРАГ РАДАНОВИЋ

ИНФОРМАТИКА,

ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА

20

СЊЕЖАНА БЛАГОЈЕВИЋ

21

САЊА ВУКОВИЋ

ВЈЕРОНАУКА

22

НЕБОЈША ЛОЖЊАКОВИЋ

УМЈЕТНИЧКО ОБЛИКОВАЊЕ

23

ЗОРАН САРИЋ

ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ

24

МИРЕЛА ВИДИЋ

ПОСЛОВНА КОМУНИКАЦИЈА, ДЕМОКРАТИЈА И ЉУДСКА ПРАВА, СОЦИЈОЛОГИЈА И ФИЛОЗОФИЈА, КУЛТУРА РЕЛИГИЈЕ

25

МИЛАНКА ПАЈДАКОВИЋ

ТЕХНОЛОГИЈА ЗАНИМАЊА,  КОНСТРУИСАЊЕ, МЕХАНИКА,  ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ, ФИЗИКА, ПРАКТИЧНА НАСТАВА, ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ СА НАЦРТНОМ ГЕОМЕТРИЈОМ

26

ЖЕЉКО БУДИМИР

ТЕХНОЛОГИЈА ЗАНИМАЊА, ТЕХНИЧКА ФИЗИКА, ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ, ТЕХНОЛОГИЈА МАТЕРИЈАЛА, МАШИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ, МЕХАНИКА, ПРАКТИЧНА НАСТАВА

27

НОВАК РАТКОВАЦ

ПРАКТИЧНА НАСТАВА У МАШИНСТВУ

28

ДРАЖЕН ПЕТКОВИЋ

29

ГОРДАН ЈЕЛИСИЋ

СТОЧАРСТВО СА ИСХРАНОМ, ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ, ПАРАЗИТСКЕ БОЛЕСТИ, ПОРОДИЉСТВО, УНУТРАШЊЕ БОЛЕСТИ, ХИГИЈЕНА НАМЈЕРНИЦА ЖИВОТИЊСКОГ ПОРИЈЕКЛА, АНАТОМИЈА СА ФИЗИОЛОГИЈОМ ИП: СТОЧАРСТВО СА ИСХРАНОМ,  ПРАКТИЧНА НАСТАВА

30

ВЕСНА МАКРИЋ

БИЉНА ПРОИЗВОДЊА, РАТАРСТВО СА ПОВРТЛАРСТВОМ, ЗАШТИТА БИЉА, ИП РАТАРСТВО СА ПОВРТЛАРСТВОМ, ХИГИЈЕНА

31

ВАЛЕНТИНА ФРАЊИЋ

ВОЋАРСТВО СА ВИНОГРАДАРСТВОМ,ОСНОВЕ ПРЕДУЗЕТНИШТВА, ПРАКТИЧНА НАСТАВА

32

МАРИЈАНА ЈАКШИЋ ПИЈЕТЛВИЋ

ПОЉОПРИВРЕДНА МЕХАНИЗАЦИЈА, ЕКОЛОШКА ПООЉПРИВРЕДА, ПРАКТИЧНА НАСТАВА

33

СЊЕЖАНА МАРИЋ

ПРАКТИЧНА НАСТАВА У ПОЉОПРИВРЕДИ

34

МЛАДЕН ЂУРИЋ

СТОЧАРСТВО СА ИСХРАНОМ,  ПРАКТИЧНА НАСТАВА

35

МИЛОВАН КРИЧКОВИЋ

ЕКОНОМИЈА, МАРКЕТИНГ, МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈА И БАНКАРСТВО, КЊИГОВОДСТВО И ПРАКТИЧНА НАСТАВА

36

МИЛЕНА ВАСИЋ

АГЕНЦИЈСКО И ХОТИЛИЈЕРСКО ПОСЛОВАНЈЕ, ОСНОВЕ ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЛЈСТВА, МАРКЕТИНГ, ОСНОВЕ ПРЕДУЗЕТНИШТВА, ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ, ПРАКТИЧНА НАСТАВА

37

ДИЈАНА ЋОРИЋ

ЕКОНОМИЈА, СТАТИСТИКА, ТРГОВИНСКО ПОСЛОВАЊЕ, КЊИГОВОДСТВО, ПРАКТИЧНА НАСТАВА

38

ДРАГАНА ГОЛУБ

ЕКОНОМИЈА, АГЕНЦИЈСКО И ХОТЕЛИЈЕРКО ПОСЛОВАЊЕ, ОСНОВЕ ПРЕДУЗЕТНИШТВА, КЊИГОВОДСТВО, ЕКОНОМИКА ТРГОВИНЕ, ПРАКТИЧНА НАСТАВА

39

ДРАГАНА СТЕВАНОВИЋ

ПРИВРЕДНА МАТЕМАТИКА, ТРГОВАЧКА МАТЕМАТИКА, ОСНОВЕ ПРЕДУЗЕТНИШТВА, МАРКЕТИНГ, КЊИГОВОДСТВО, ПРАКТИЧНА НАСТАВА

40

МАРИЦА РОДИЋ

ПРАВО, ИП ПРАВО, ПРАКТИЧНА НАСТАВА

41

ЉИЉАНА БАЛЕШЕВИЋ

КУВАРСТВО, УСЛУЖИВАЊЕ

42

ГРОЗДА ВУКОВИЋ

ПРАКТИЧНА НАСТАВА У УГОСТИТЕЉСТВУ

43

ГОРДАНА ПЕРИЋ

44

МИЛЕНКО БЕУКОВИЋ


ВАННАСТАВНО ОСОБЉЕ  2018/19

1

ГОРАНА ЂУРАШ

СЕКРЕТАР ШКОЛЕ

2

ЗОРКА МАРКОВИЋ

РАЧУНОВОЂА

3

МИЛАНКА ШЉИВИЋ

АДМИНИСТРАТИВНИ  РАДНИК

4

АЛЕКСАНДРА КЉАИЋ

БИБЛИОТЕКАР


ПОМОЋНО ОСОБЉЕ  2016/17

1

МИРОСЛАВ РАИЛИЋ

ДОМАР

2

РАНКО ДУВЊАК

3

РАНКО ШАВИЈА

ЛОЖАЧ

4

СЛАЂАНА КЕЊАЛО

ЧИСТАЧИЦА

5

СЛАЂАНА МАЛИЋ

6

ДРАГОСАВА СИМИЋ

7

ЉУБИЦА ПАЗУРЕВИЋ

8

АНГЕЛИНА ЛОЖЊАКОВИЋ

9

ЈОКА ДУВЊАК

Dajte komentar

Анкета

Како вам се допада сајт?

Преглед резултата

Loading ... Loading ...
Radio